Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 17. november 2019, meniny má Klaudia

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
Bohoslužobný poriadok
Vysluhovanie sviatosti
zmierenia - spoveï
Nedeľné oznamy
Úmysly sv. omší
Pobožnosti
- Modlitba sv. ruženca
- Eucharistická adorácia
- Fatimská sobota
- Pobožnosť krížovej cesty
- Litánie
Pôst a pokánie
Lektori
Organisti
Miništranti
História kostola
Fotogaléria kostola
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

Pondelok

-

18:00

Utorok

6:30

-

Streda

-

18:00

Štvrtok

-

18:00

Piatok

-

18:00

Sobota

7:00

18:00

Nedeľa

7:30

8:30 (maď.)

9:45 (pre deti s rodičmi)

11:00

18:00

 

Prikázaný sviatok

Sobota, Nedeľa

Deň pracovného pokoja

7:30

8:30 (maď.)

9:45 (pre deti s rodičmi)

11:00

18:00

Prikázaný sviatok v pracovný deň

6:30

10:00

16:00

17:00 (maď.)

18:00

 

 

Sväté omše v Bratislave


hore


Vysluhujeme vo všedné dni večer počas sv. omší (vždy aspoň v jednej spovednici, podľa toho, ako nám to dovoľujú iné pastoračné povinnosti), večer od 17:00 do 18:30 h. (podľa potreby aj dlhšie).
Vo štvrtok pred prvým piatkom a v prvý piatok už od 16:30 hod.
V nedeľu, kedy každého kresťana katolíka zaväzuje povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši, spovedáme ráno od 7:00 do 7:30, v čase medzi sv. omšami a popoludní od 17:00 do 18:00  (a to najmä starých, chorých, ktorí sú odkázaní na pomoc blížnych a matky v požehnanom stave).

 

hore


Modlitbu svätého ruženca sa v našom kostole modlíme denne pred večernou svätou omšou o 17:15 h (aj v mesiaci október).
 

hore


Sviatosť Oltárna je vystavená v našom kostole k adorácii:

- Každý štvrtok po večernej sv. omši, ktorá začína o 18:00 h, teda asi o 18:30 h do 19:00 h
- Každú prvú nedeľu v mesiaci od 12:00 – 17:45 h
  Spoločná pobožnosť maďarských veriacich je o 15:00 h a záverečná pobožnosť (litánie a  Eucharistické požehnanie je o 17:45 h)
- Farská celodenná poklona sviatosti Oltárnej je každoročne 12. októbra od 7:00 – 17:45 h

hore


Každú prvú sobotu v mesiaci po sv. omši, ktorá začína o 7:00 h je fatimská sobota, kedy sa chceme stretnúť pri modlitbe sv. ruženca a hlbšie preniknúť do posolstva Božieho slova.

hore


Pobožnosť Krížovej cesty sa modlíme v pôstnom období:
- V kostole v piatok a nedeľu o 17:15 h
- Na Veľký piatok o 8:00 h v kostole a v Marianke o 11:00 h

hore


- V mesiaci máj – Loretánske litánie o 17:45 h
- V mesiaci jún – K Božskému srdcu Ježišovmu o 17:45 h